Processvatten

Våra glasfodrade och epoxibelagda ståltankar är DWI/NSF-godkända och kan omfatta krav på livsmedel och dricksvatten, eller alternativa vattentillämpningar, t.ex. fiskodlingar, eller lagring av demineraliserat vatten för industrin, t.ex. kraftverk, och används ofta i laboratorietillämpningar för industriella och vetenskapliga ändamål. 

sv_SESvenska