Industriellt avloppsvatten

Det kan finnas en hög grad av mångfald i det avloppsvatten som produceras från olika industriella källor. Industriellt avloppsvatten, t.ex. färgämnen, mineraler och vissa metaller, från industriell bearbetning, kan ha en negativ inverkan på akvatiska ekosystem om de inte behandlas. Vi levererar och installerar lösningar inom glasfodrade och epoxibelagda ståltankar som ger en hög skyddsnivå för ett stort antal industriella processer, från matavfall till lakvatten, bland annat. Tillsammans med den anpassningsbara och modulära utformningen av tanken erbjuder våra högkorrosionsbeständiga glasfodrade och epoxibelagda lösningar kunderna avsevärda fördelar när det gäller tankprestanda, lagringssäkerhet, underhåll av tillgångar och driftskostnader under hela livscykeln.

sv_SESvenska