Anaerob nedbrytning / Biogas

IIT har levererat modulära skruvade lagringslösningar för anaerobisk nedbrytning i mer än 40 år, och företagets erfarenhet har utökats avsevärt under denna tid. Samrötning av jordbruksavfall, t.ex. djurgödsel eller slam, och kommunalt slam är två processer som används alltmer för att hantera flera olika avfallsströmmar och producera "grön" förnybar energi. Ett användbart sätt att utnyttja avfallsströmmar för att producera förnybar energi inom industrisektorn är att använda anaerobisk nedbrytning för att framställa biogas.Om den biogas som produceras genom anaerob nedbrytning har renats kan den matas in direkt i elnätet, annars kan den omvandlas till elektricitet med hjälp av generatorer och gasmotorer för kombinerad värme- och elproduktion. Dessutom är det möjligt att producera värmeenergi i form av varmvatten, som kan användas i kollektiva värmenät eller i industriell bearbetning. 

Det rötade materialet kan användas som gödningsmedel när processen är avslutad, vilket ger ägaren av en rötkammare en extra inkomstkälla. Glasfodrat stål ger en hög skyddsnivå i hela rötningskammaren, särskilt i den mycket aggressiva gaszonen. Genom att kombinera de inerta egenskaperna hos Permastores beläggningar med stålets styrka ger den modulära konstruktionens flexibilitet betydande fördelar jämfört med andra typer av rötkammarkonstruktioner. IIT:s anaerobiska rötningsanläggningar används också för lagring av biogas när de kombineras med ett dubbelt membrantak. 

sv_SESvenska