Anaerob fordøjelse / Biogas

IIT har leveret modulopbyggede og sammenboltede containere og opbevaringssløsninger inden for anaerob fordøjelse i mere end 40 år, og virksomhedens erfaring er vokset betydeligt i løbet af denne periode. Kombineret nedbrydning af landbrugsaffald, f.eks. husdyrgødning eller gylle, og kommunalt slam er to processer, der i stigende grad anvendes til at håndtere flere affaldsstrømme og producere "grøn" vedvarende energi. En nyttig procedure, hvor affaldsstrømme anvendes til at producere vedvarende energi i industrisektoren, er at anvende anaerob fordøjelse til fremstilling af biogas i en rådnetank. Hvis den biogas, der produceres ved anaerob fordøjelse, er blevet renset, kan den føres direkte ind i nettet; hvis ikke, kan den omdannes til strøm ved hjælp af generatorer og gasmotorer til kombineret kraftvarmeproduktion. Derudover er det muligt at producere termisk energi i form af varmt vand, som kan bruges i kollektive varmenetværk eller i industriel forarbejdning. 

Det oprådnede materiale kan anvendes som gødning ved processens afslutning, hvilket giver ejeren af en rådnetank en ekstra indtægtskilde. Glasforet stål giver en høj grad af beskyttelse igennem hele rådnetanken, især i den meget aggressive gaszone. Ved at kombinere de inaktive egenskaber ved Permastores belægninger med stålets styrke giver fleksibiliteten i modulopbygningen betydelige fordele i forhold til andre typer af rådnetankskonstruktioner. Kombineret med et dobbelt membrantag kan IIT's rådnetank også bruges til opbevaring af biogas. 

da_DKDansk